Duma
Profesjonalizm
Skuteczność

NASZE
SPÓŁKI

NASZE
SPÓŁKI

 • MARSHAL LION
  CAPITAL
 • MARSHAL LION
  GROUP
 • MARSHAL LION
  FINANSE
 • MARSHAL LION
  KSIĘGOWOŚĆ
 • MARSHAL LION
  POŻYCZKI

Doradztwo inwestycyjne, w szczególności zarządzanie aktywami i emisja obligacji. Usługi powiernicze dla klientów, którzy chcą zachować pełną anonimowość przy operacjach gospodarczych.

Zarządzanie grupą kapitałową i usługi doradcze, które obejmują kompleksowe planowanie strategiczne z uwzględnieniem potrzeb, możliwości, szans, zagrożeń i potencjału konkretnej firmy.

Finansowanie rozwoju, bieżących zobowiązań i projektów. Instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb i możliwości firmy.

Kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej, rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, szczegółowy audyt podatkowy, optymalizacja kosztów i doradztwo biznesowe - wzrost oszczędności podatkowych i zysków w firmie oraz usługi kadrowe.

Środki finansowe pod zastaw, rozwiązanie dla firm o ograniczonej zdolności kredytowej, szansa dla przedsiębiorców na rozwój firmy, realizację celów i projektów biznesowych.

O MARSHAL LION

„Jesteśmy dumni
z sukcesu swoich Klientów,
który w rezultacie staje się
naszym sukcesem”

Jesteśmy firmą, która powstała na fundamentach wszechstronnej wiedzy z zakresu finansów, prawa i podatków, doświadczenia i wielokierunkowych kompetencji ludzi oraz świadomości potrzeb i oczekiwań współczesnych przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Posiadamy wieloletnie tradycje, które sukcesywnie łączymy z nowymi możliwościami i zaawansowanymi technologiami, aby umożliwić firmom rozwój, zapewnić bezpieczeństwo świadczonych usług i kontaktów z partnerami biznesowymi, a także stabilną pozycję w branży na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Od początku swojej działalności realizujemy cele i założenia, które sobie wyznaczyliśmy. Naszą misją jest dostarczanie skutecznych rozwiązań finansowych, podatkowych i prawnych dla firm. Opracowujemy indywidualne strategie biznesowe, wdrażamy szyte na miarę projekty, jesteśmy parterami biznesowymi przedsiębiorców, którzy nieustannie dążą do rozwoju swoich kompetencji. Troszczymy się o finanse ich firm, szkolimy z zakresu zarządzania, skutecznej sprzedaży, wybranych zagadnień prawnych i rachunkowych, doradzamy w celu usprawnienia funkcjonowania wewnętrznej struktury firmy, jak też budowania jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz, oraz proponujemy finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością.

Potwierdzeniem naszej skuteczności są sukcesy klientów, którzy nam zaufali i powierzyli nam najważniejsze obszary swojej działalności.

Zarząd spółki

 • Bartłomiej Wasilewski

  Prezes Zarządu

  DOŚWIADCZENIE
  Pomysłodawca i założyciel Marshal Lion. Długoletnie doświadczenie, zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna, pozwalają mu na co dzień doradzać klientom jak zarządzać efektywnie ich przedsiębiorstwami i finansować nowe inwestycje. Bartłomiej jest certyfikowanym księgowym, stąd dzieli się swoją wiedzą na co dzień z klientami. Kompleksowo doradza zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Oprócz codziennej współpracy na wielu polach prowadzeniu biznesu, szkoli z zakresu zarządzania zespołem, sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, zagadnień z zakresu prawa i rachunkowości. Udziela rad jak założyć własną firmę, optymalizować koszty i generować zyski w krótkim czasie. Zespół dowodzony przez Bartłomieja pomógł w realizacji ponad 3000 kredytów, założyli oni ponad 1000 firm i zaufało im ponad 10000 klientów. Bartłomiej Wasilewski wspiera osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Założył on również fundację Tributum Cura. Misją fundacji jest wspomaganie przedsiębiorców w uzyskaniu finansowania ich startupów i wymiana doświadczeń w zarządzaniu firmą.

  Największy sukces zawodowy
  Sukcesy klientów Marshal Lion w biznesie.

  Specjalizacja
  Zarządzanie strategiczne, rozwój strategiczny przedsiębiorstw, finansowanie, zarządzanie zespołem, sprzedaż.

  Pasje poza branżą finansową
  Sztuki walki, muzyka, film.

  KONTAKT
  b.wasilewski@marshallion.pl

NASZE PRODUKTY

MARSHAL LION CAPITAL

Inwestycja to proces, który ma cel i potrzebuje dobrego planu. Aby się rozwijać i nieustannie zwiększać efekty swojej pracy, konieczne jest dobre zarządzanie finansami. Marshal Lion Capital to zespół ekspertów, którzy wyróżniając się wieloletnim doświadczeniem na rynku inwestycyjnym, świadczą usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Wspieramy i współpracujemy z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, jesteśmy aktywnymi działaczami w kraju i za granicą, oferujemy elastyczne warunku współpracy, proponując oferty dostosowane do oczekiwań, możliwości i celów klienta.

Marshal Lion Capital zajmuje się doradztwem inwestycyjnym, w szczególności zarządzaniem aktywami i emisją obligacji. Co więcej, oferujemy usługę powierniczą dla klientów, którzy chcą zachować pełną anonimowość przy operacjach gospodarczych.

Jeżeli jesteś zainteresowany inwestycjami i chcesz zyskać gwarancję powodzenia, to skontaktuj się z naszymi ekspertami! Przedstaw nam swój plan bądź skorzystaj z naszych gotowych i sprawdzonych praktyk. Zapewniamy, że z nami dokonasz tylko dobrych wyborów.

Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego pozycji w branży jest w znaczącym stopniu uwarunkowany inwestycjami, które oparte są na precyzyjnej analizie jego potencjału, ale również rynkowych realiach. Wspieramy firmy w podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych, dokonujemy analizy instrumentów finansowych, definiujemy cele przedsiębiorcy, a także uwzględniamy jego skłonność do podejmowania ryzyka. Oferujemy zarządzanie aktywami i przeprowadzamy emisję obligacji, świadczymy usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak też klientów indywidualnych, samorządów i fundacji.

Na podstawie analizy możliwości klienta oraz aktualnej sytuacji rynkowej z uwzględnieniem przyszłościowych zmian proponujemy najlepiej dostosowaną do klienta strategię, która pomoże mu osiągnąć zamierzone cele. W zarządzaniu aktywami portfel jest automatycznie aktualizowany. Masz wgląd do swojego portfela, w związku z czym jesteś na bieżąco z podejmowanymi przez zarządzającego decyzjami. To oferta skierowana do wszystkich klientów, którzy poszukują rozwiązania inwestycyjnego wykraczającego poza rynek naszego kraju.

Emisja obligacji jest jednym ze sposobów finansowania przedsiębiorstw obcym kapitałem. Może być uzupełnieniem lub alternatywą dla pożyczek oraz kredytów bankowych. Obligacje to papiery wartościowe, które wydaje emitent. Tym samym potwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza – drugiej strony transakcji. To pewnego rodzaju pożyczka, która również podlega oprocentowaniu.

Jesteś zainteresowany inwestycjami? Potrzebujesz doradztwa bądź chcesz skorzystać z naszego zarządzania aktywami bądź emisji obligacji? Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Planujesz wykonać operację gospodarczą, jednak z pewnych względów nie chcesz ujawniać w niej swojego udziału? Możemy zostać Twoim powiernikiem, wykonując operację w swoim imieniu. To pozwala zachować Ci pełną anonimowość. Twojego nazwiska nie ma na dokumentach transakcyjnych i umowach, nie figurujesz również w żadnym rejestrze. My przenosimy na Ciebie wszystko, co uzyskaliśmy, nie korzystamy też z uprawnień, które dla Ciebie nabyliśmy.

Proponujemy szeroki zakres usług powierniczych. Udzielamy wsparcia tylko w transakcjach zgodnych z prawem, nie podejmujemy się działań nieetycznych, nie dokonujemy czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli i oszukańczych transferów majątku. Pomagamy klientom m.in. przy nabyciu nieruchomości w imieniu własnym, jednak na rzecz innego podmiotu. Oferujemy powiernicze przechowywanie wartości majątkowych i tworzymy wehikuły korporacyjne tj. fundacje prywatne i trusty.

Usługa powiernicza to oferta skierowana do wszystkich osób, które chcą zachować najwyższy poziom anonimowości przy operacjach gospodarczych. Gwarantujemy pełną dyskrecję, uczciwość i przejrzyste warunki współpracy. Nasza usługa powiernicza odbywa się za pośrednictwem spółek celowych, które zakładane są w państwach wyróżniających się niezwykle szerokim zakresem ochrony tożsamości i z ogromnym zaangażowaniem przestrzegają tajemnicy bankowej.

Marshal Lion, mając na względzie szybki i efektywny rozwój biznesu swoich klientów, wdraża różne rozwiązania związane ze sprzedażą i restrukturyzacją spółek.

Odkupujemy spółkę wystawioną na sprzedaż, mającą zobowiązania na koncie w przystępnej cenie, zoptymalizujemy jej funkcjonowanie i zadbamy o dalszą jej odsprzedaż. Dla zainteresowanych inwestorów chcących zakupić spółkę, znajdziemy najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku. W bazie Marshal Lion znajdują się zarówno spółki krajowe, jak i zagraniczne, osobowe i kapitałowe.

MARSHAL LION GROUP

PRZEJDŹ DO STRONY

Proponujemy gotowe rozwiązania dla biznesu, opracowane na podstawie analizy profilu konkretnej firmy, jej potencjału, możliwości, ale też ewentualnych zagrożeń. Naszym celem jest poprawa jej funkcjonowania na rynku ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu zysków i korzyści przy ograniczeniu pracy i wysiłku.

Dobrze opracowana strategia rozwoju przewiduje zawsze wzrost zysków i obniżenie strat. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w obszarze strategii biznesowej i planowania, udzielimy Ci wskazówek i pomożemy wdrożyć zmiany, które zoptymalizują Twoje koszty firmowe.

Pomagamy przy zakładaniu grup kapitałowych i oferujemy kompleksowy consulting przy zarządzaniu. Zarządzanie grupą kapitałową obejmuje ustalenie wspólnych celów i planów, monitoring realizacji projektów, analizę finansową, analizę ryzyka realizacji finansowych projektów, prognozy wyników, optymalizację procesów z zakresu finansów i zarządzania.

Pomagamy sprecyzować cele, ograniczamy poziom ryzyka, zwiększamy szanse rozwoju i powodzenia najbardziej wymagających projektów. Dzielimy się doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami, poszukujemy wciąż nowych rozwiązań, doskonaląc się w kierunku wieloobszarowego zarządzania grupą kapitałową.
Oferujemy usługi doradcze, które obejmują kompleksowe planowanie strategiczne z uwzględnieniem potrzeb, możliwości, szans, zagrożeń i potencjału konkretnej firmy. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu strategii rozwoju ich biznesu, a także w sformułowaniu modelu biznesowego.

Pomożemy Ci zdefiniować krótko- i długookresowe cele, stworzyć mapę ryzyka, analizując potrzeby Twoich klientów, opracować nową strategię produktową, przygotować analizę konkurencji, określić budżet, zasoby ludzkie i kapitał w nowym modelu biznesowym, wdrożyć gotową strategię.

MARSHAL LION FINANSE

PRZEJDŹ DO STRONY

Finansowanie rozwoju, bieżących zobowiązań i projektów. Instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb i możliwości firmy.

Każdy przedsiębiorca dąży do stabilizacji na rynku – zarówno finansowej, jak również wizerunkowej. To wymaga nieustannego rozwoju, inwestowania w nowe rozwiązania, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy oraz poszerzanie swoich usług. W ramach działalności Marshal Lion Finanse proponujemy wsparcie i doradztwo z zakresu finansów, pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności oraz bieżące wywiązanie się ze zobowiązań względem innych podmiotów.

Naszym celem jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Opracowujemy strategie, których owocem jest wzrost zysków i redukcja kosztów. Poszukujemy obszarów krytycznych w firmie generujących największe straty, wdrażamy rozwiązania poprawiające sytuację finansową przedsiębiorców.

Oferta kredytów i usług finansowych skierowana jest do wszystkich firm, które poszukują bezpiecznego, optymalnego w ich sytuacji, a także pewnego źródła finansowania. Analizując potrzeby przedsiębiorcy i poszczególne obszary jego działalności, dopasowujemy najlepsze dla niego rozwiązanie z największą szansą powodzenia i najmniejszym ryzykiem strat.

Doradzamy w jaki sposób zarządzać budżetem, aby ograniczyć koszty, zwiększając zyski. Ponadto pomagamy znaleźć najlepsze źródło finansowania dla Twojej firmy, które pozwoli na pokrycie bieżących kosztów, jak też realizacji nowego projektu. Naszą ofertę kierujemy do dużych i małych firm oraz spółek, a także inwestorów i tych, którzy planują sprzedaż lub zakup firmy bądź udziałów.
Marshal Lion oferuje rozwiązania finansowe pozwalające wdrożyć założenia naszych klientów bez konieczności ingerowania w budżet firmy.
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt firmowy,
 • kredyt hipoteczny,
 • pożyczka pozabankowa,
 • leasing,
 • faktoring,
 • dotacje unijne dla firm.
Doradzamy naszym klientom w ramach poprawy ich historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, dzięki czemu wzrasta ich wiarygodność, jak również szansa na uzyskanie nowych środków finansowania firmy. Proponujemy rozwiązania, których celem jest również usunięcie z innych baz danych, tj. BIG i KRD.
Marshal Lion wraz z współpracującymi kancelariami prawnymi świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności są to spółki handlowe i grupy kapitałowe. Obsługa prawna jaką oferujemy obejmuje kwestie związane z bieżącą działalnością firmy, a także zewnętrzną reprezentację Państwa biznesu w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Zajmujemy się windykacją długów, przywracając tym samym płynność finansową firmom naszych klientów. Nasze działania skoncentrowane są na dwóch kluczowych celach – dążymy do maksymalnego ograniczenia czasu, jaki potrzebujemy do odzyskania należności i zwiększenia skuteczności naszych strategii.
Pomagamy zadłużonym przedsiębiorcom przywrócić płynność finansową i uniknąć upadłości. Jeżeli znalazłeś się w niekomfortowej sytuacji finansowej, zapewniamy, że znajdziemy sposób, aby Ci pomóc.

W Marshal Lion troszczymy się o bezpieczeństwo finansów, opinii i wizerunku naszych klientów. Dzięki przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego eliminujemy ryzyko podjęcia ryzykownych decyzji dotyczących współpracy z nowym kontrahentem i partnerem biznesowym. W ramach wywiadu gospodarczego proponujemy weryfikację kontrahentów:

 • analizujemy jego sytuację finansową,
 • weryfikujemy ewentualne zadłużenia podatkowe,
 • analizujemy przepływ pieniężny,
 • oceniamy rentowność i płynność finansową.
Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie procesu upadłościowego. Doradzamy, opracowujemy strategię działania, jak również kompleksowo zajmujemy się wsparciem zarówno dłużników, jak też wierzycieli w przypadku postępowania upadłościowego.
Zapewniamy kompleksowe wsparcie i pomoc podczas całego procesu upadłościowego. Informujemy o skompletowaniu niezbędnych dokumentów, zapoznajemy klientów z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi upadłości konsumenckiej, reprezentujemy ich przed sądem upadłościowym, syndykiem i wierzycielami, gwarantujemy pomoc prawną na etapie spieniężania masy upadłościowej. Przed złożeniem ostatecznego wniosku, zawsze dokonujemy weryfikacji stanu faktycznego i oceniamy, czy nasz klient spełnia wszystkie warunki, które umożliwiają mu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawsze, jeżeli istnieje lepsze dla klienta rozwiązanie, proponujemy również inne metody oddłużania.

MARSHAL LION KSIĘGOWOŚĆ

PRZEJDŹ DO STRONY

Marshal Lion to nowoczesne i profesjonalne biuro rachunkowe, w którym otrzymasz rzetelną pomoc księgową, a także wsparcie i doradztwo dla Twojego biznesu.

Jesteśmy po to, aby wspomagać rozwój Twojej firmy od momentu założenia, po znalezienie najlepszych ofert i źródeł finansowania bieżącej działalności i planowanych inwestycji. Dzięki dużej wiedzy, pewnej pozycji na rynku i zaufaniu klientów możemy zagwarantować wysoką jakość usług księgowych w atrakcyjnej cenie.

Przejmujemy obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych, sporządzania i składania sprawozdań. Zapewniamy kompleksową obsługę księgową małym i dużym firmom. Doradzamy w zakresie księgowości i rachunkowości, odciążamy przedsiębiorców z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych, sporządzania sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej i wykonywania wszystkich innych czynności dotyczących finansów, podatków i rachunkowości w Państwa firmie.
Zastępujemy dział kadr i płac, oferując kompleksową obsługę przy zachowaniu pełnej zgodności z prawem pracy i regulacjami ZUS. Zapewniamy poufność danych osobowych i minimalizujemy ryzyko związane z błędami popełnianymi przy prowadzeniu dokumentacji kadrowej.
Kompleksowa pomoc w zakresie optymalizacji podatkowej i rozwiązywania problemów podatkowych, wdrażanie skutecznych narzędzi prawnych i inne rozwiązania dopasowane do faktycznego stanu firmy, jej możliwości i potrzeb.
Przeprowadzamy audyty podatkowe, poszukując w firmie obszarów, w których można wygenerować większe oszczędności, czego efektem jest wzrost zysków.
Podejmujemy się wszystkich spraw związanych z postępowaniem karno-skarbowym. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym, celnym, a także zasadom nawiązującym do zagranicznego obrotu usługami i towarami. Reprezentujemy oskarżonych przed sądem, sporządzamy środki zaskarżenia i nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz opinie prawne. Udzielamy również rzetelnych porad prawnych.
Proponujemy gotowe rozwiązania, które mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia założonych celów biznesowych z uwzględnieniem możliwie najniższego obciążenia podatkowego. Pomagamy w podejmowaniu najlepszych decyzji, budując stabilność finansową firmy
Pomoc, wsparcie i doradztwo dla osób planujących otwarcie lub przeniesienie działalności gospodarczej poza granice Polski do krajów o korzystnych systemach podatkowych w celu optymalizacji podatkowej.
Dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić swoim klientom rozwój i zarządzanie własną firmą. Pomoc w przygotowaniu w pełni funkcjonalnej struktury korporacyjnej.
Wspieramy klientów planujących otwarcie zagranicznego rachunku bankowego. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, a także na bieżąco monitorujemy prawo podatkowe zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki czemu mają Państwo pewność, że wykorzystanie zagranicznej bankowości do zabezpieczenia majątku będzie zgodne z regulacjami prawnymi w Polsce i wybranym kraju.
Urzeczywistniamy plany zawodowe dotyczące własnej działalności, oferując swoją pomoc w zakresie doradztwa, w dopełnieniu niezbędnych formalności, sporządzeniu dokumentacji i wyborze źródła finansowania.

MARSHAL LION POŻYCZKI

PRZEJDŹ DO STRONY

Środki finansowe pod zastaw, rozwiązanie dla firm o ograniczonej zdolności kredytowej, szansa dla przedsiębiorców na rozwój firmy, realizację celów i projektów biznesowych.

Marshal Lion Pożyczki oferuje kredyty dla firm pod zastaw, aby umożliwić przedsiębiorcom o ograniczonej zdolności kredytowej uzyskanie finansowania. Mamy świadomość, jak w erze nieustannie rosnącej i umacniającej się konkurencji ważny jest nieustanny rozwój i poszerzanie zakresu świadczonych usług. Budżet firmy nie zawsze pozwala na realizację zamierzonych planów i opracowanych projektów rozwoju. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy zostaną one urealnione i wdrożone w biznesowe życie firm.

Pożyczki pod zabezpieczenie to produkt finansowy, w ramach którego pożyczkobiorca przenosi własność dobra rzeczowego na wierzyciela. Najczęściej zabezpieczeniem jest nieruchomość – wysokość pożyczki uzależniona jest od jej wartości. Marshal Lion Pożyczki analizując sytuację finansową firmy, jej możliwości, a także przeznaczenie pożyczki, proponuje najbardziej optymalne rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy.

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko źródło dochodu, ale też obowiązki finansowe względem organów ZUS i US. Jeżeli przedsiębiorca nie opłaca składek i podatków, musi być przygotowany na interwencję komornika. Zaległości ZUS/US można spłacić, decydując się na pożyczkę, z której zostaną pokryte długi. Jest to specjalny rodzaj pożyczki. Pomożemy w wyborze najlepszej oferty na korzystnych warunkach z możliwością pełnej spłaty zadłużenia.
Ograniczone formalności, krótki czas oczekiwania na decyzję, możliwość sfinansowania dowolnej inwestycji i zakupu – pożyczka gotówkowa na dowolny cel skierowana do klientów prywatnych i firm. Zaproponujemy ofertę najlepiej dopasowaną do możliwości finansowych danego klienta, oczekiwań i inwestycji.
To coraz popularniejsze źródło finansowania, z którego korzystają osoby prywatne i przedsiębiorcy, będący właścicielem nieruchomości. Jeżeli poszukujesz źródła sfinansowania dowolnego celu, możesz skorzystać z oferty pożyczki hipotecznej. Dokonamy analizy sytuacji finansowej, przeszłości kredytowej i źródeł dochodu, ustalając dogodne warunki współpracy bez obciążania comiesięcznego budżetu.

Partnerzy/Członkostwa